• banner

Oferta

Przez ponad dwadzieścia lat działalności dokładnie poznałem potrzeby klientów, stąd moja oferta dotyczy kompleksowej obsługi w niemal wszystkich obszarach księgowości i podatków.

 • doradztwo podatkowe
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze sposobu opodatkowania działalności, analiza podatkowa, audyt podatkowy
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych i ich interpretacjach
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, ZUS i PFRON
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych i ZUS
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji dla każdej z form działalności
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: CIT, PIT, VAT, VAT-UE
 • prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych ZUS
 • prowadzenie spraw podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 • rozliczanie osób osiągających przychody z zagranicy
 • sporządzanie rozliczeń rocznych osób fizycznych (PIT 28, PIT 36, PIT 37, PIT 38 i innych)

Koszt usług podatkowych zależy od:

 • rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych
 • specyfiki działalności firmy
 • ilości dokumentów przygotowanych przez biuro podatkowe
 • zakresu prac ustalonych ze zleceniodawcą
 • wielkości zatrudnienia
 • wielkości obrotu

Obsługa księgowa i podatkowa – przykładowe ceny (bez podatku VAT)*:

 • roczne zeznania podatkowe osób fizycznych – od 50 zł
 • ryczałt ewidencjonowany – od 150 zł
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – od 250 zł
 • księgi rachunkowe – od 800 zł
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – od 2000 zł
 • usługi doradztwa podatkowego – od 250 zł/h
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym w sprawach niezwiązanych z obsługą księgową – od 100 zł/h

* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 86 par. 1 kodeksu cywilnego.